REFERENCIE

REFERENCIE

Zateplenie a rekonštrukcia vchodov - Nešporova 2 a 4

Na ulici Nešporova 2 a 4 boli zrealizované zatepľovacie práce a taktiež rekonštrukcia vchodov. V interiéry bola vykonaná výmena výťahu a tiež oprava omietok, výmaľba a položená dlažba na schodisku a podestách.

Okná