KONTAKT

Máte otázky, pripomienky alebo záujem o naše služby? Neváhajte a skontaktuje sa s nami.

A3UM
Slobody 13
040 11 Košice

tel.: 0905 654 082

e-mail: spravca@a3um.sk

Stránkové hodiny:
Utorok: 9:00 - 13:00
Štvrtok: 12:00 - 16:00
Okná

13-03-2019
VZOROVÝ DOMOVÝ PORIADOK
V časti dokumenty nájdete vzorový domový poriadok, ktorý si môžete stiahnuť.